کروکی هاله

آدرس: Große Ulrichstraße 25, 06108 Halle (Saale)

ورودی به دفتر کنار مغازه ی O² قرار دارد، در مقابل پیتزایی Rote Soße. از طرف مارکت پلاتس 10 دقیقه پیاده راه است. لطفا زنگ LAMSAرا بزنید. دفتر در طبقه ی اول قرار دارد.

با ترام:

در نزدیکی دفتر ایستگاه Moritzburgring. قرار دارد. آنجا محل عبور خط های 3 و 7 و 8است. از طرف ایستگاه مرکزی با ترام شماره ی 7 به طرف Kröllwitz بدون نیاز به عوض کردن به دفتر میرسید.

Weg von der Haltestelle Moritzburgring als Foto-Diashow

با ماشین:

دفتر در داخل شهر قرار دارد. قسمت شمالی مارکت پلاتس. خیابانهای یک طرفه ی بسیار و جای پارک کم میباشد که اکثرا هم پولی هستند.

محل پار با عوارض پارکینگ

  • Moritzburgring
  • Friedemann-Bach-Platz

Parkhaus Händelhaus (Einfahrt Dachritzstraße 10)

معلولین

دفتر به صورت محدود قابل رفت و آمد برای افراد معلول است. آسانسور موجود است اما جلوی در دفتر پله ی 10 سانتی متری وجود دارد. دستشویی قابل رفت و آمد برای معلولین نیز وجود ندارد. اما در این نزدیکی دانشگاه موجود است.