اطلاعات تماس

شما با فرم و یا از طریق اطلاعات تماس ذیل با ما میتوانید در تماس باشید:

  • پست الکترونیک: entknoten@lamsa.de
  • تلفن(ماگدبورگ و هاله):
    • 0391 – 990 78887
  • واتس آپ :
    • 01525 – 603 47 47

دفتر هاله

سه شنبه ها از ۱۰ تا ۴ بعد از ظهر
و همچنین با وقت قبلی

LAMSA e.V.
Große Ulrich Straße 25
06108 Halle (Saale)

کروکی محل

دفتر ماگدبورگ

پنجشنبه ها از ۱۰ تا ۴ بعد از ظهر
و همچنین با وقت قبلی

LAMSA e.V.
1.02 اتاق
Brandenburger Str. 9
39104 Magdeburg

کروکی محل

فرم اطلاعات

شما همچنین میتوانید با این پرسشنامه با ما ارتباط برقرار کنید.