کروکی ماگدبورگ

آدرس:


اتاق 1.02
Brandenburger Str.9
39104 Magdeburg

دفتر در Kreativzentrum Magdeburg (Forum Gestaltung) قرار دارد. لطف اا ورودی سمت راست وارد شوید. دفتر در طبقه ی اول قرار دارد. در سمت راست اتاق 1.02.

پیاده از ایستگاه مرکزی:

از ایستگاه مرکزی حدودا ۵ تا ۱۰ دقیقه پیاده راه است. از Bahnhofsplatz از داخل مرکز خرید City Carré و سپس اریب تا خروجی به سمت چهار راه Otto‑von‑Guericke‑Straße و Ernst‑Reuter‑Allee. از مکان در حال ساخت عبور کرده تا چهاراه تا Schweriner Straße. سمت چپ داخل خیابان Schweriner Straße و سپس تا انتها بروید. داخل ساختمان در آنطرف خیابان شده و از در وارد شوید.

با ترام:

ترام های 6 و 8 و 10 در ایستگها City Carré توقف میکنند.

با ماشین:

امکان پارک خودرو جلو ساختمان در پارکینگ وجود دارد. (عوارض پارکینگ)

معلولین

دفتر برای آمد و شد معلولین مناسب است. آسانسور موجود است. ورودی همکف جانبی داخل حیاط خلوت ساختمان قرار دارد اما در اتومات باز نمیشود. دستشویی قابل استفاده برای معلولین نیز در ساختمان وجود دارد.