Nhóm làm việc

Mary Lange
Chuyên viên tư vấn

Mary Lange đã dẫn dắt LAMSA tự nguyện không lương trong thời gian học đại học ngành Xã hội học. Từ năm 2015 chị làm việc với tư cách là phụ trách dự án của LAMSA. Sau khi chịu trách nhiệm cho các chủ đề Văn hóa chào đón và Nhập quốc tịch, thì giờ đây là tư vấn và các dự án chống kỳ thị và phân biệt chủng tộc trong cuộc sống hàng ngày. Chị sử dụng tiếng Đức và tiếng Anh.

Số điện thoại: 0345 – 517 202 88
E-Mail: mary.lange@lamsa.de


Keywan Tonekaboni
Chuyên viên tư vấn

Keywan Tonekaboni đã học đại học ngành Khoa học truyền thông và làm việc là một phóng viên, trước khi anh qua lối rẽ này để đến với LAMSA đầu năm 2016. Mặc dù anh sinh ra ở Iran, nhưng quê hương của anh là nước Đức, nơi anh đã sống hơn 30 năm nay. Anh nói tiếng Đức, Anh và một chút tiếng Farsi.
Số điện thoại:
Email:


Niklas
Tự nguyện viên chương trình Năm xã hội tự nguyện – Chính trị

Niklas đã hoàn thành Năm xã hội tự nguyện trong đời sống chính trị. Anh trợ giúp nhóm làm việc dự án trong các công việc truyền thông công cộng, chuẩn bị các sự kiện và thực hiện những hoạt động chiến dịch.