Tư vấn

Chúng tôi trợ giúp cho các bạn trong các trường hợp phân biệt chủng tộc trong cuộc sống hàng ngày và bị kỳ thị, nếu như bạn bị đối xử xấu hơn chỉ vì lí do nguồn gốc, dân tộc và tôn giáo. Chúng tôi cung cấp cho bạn tư vấn trực tiếp, tin cậy và miễn phí, tùy theo ý bạn được giữ bí mật. Chúng tôi giải thích cho bạn về quyền của bạn, cùng bạn tìm giải pháp và dẫn dắt bạn thực hiện.

Bạn hãy tới chỗ chúng tôi theo các giờ tiếp khách tại các cơ sở tư vấn của chúng tôi hãy liên hệ với chúng tôi để nhận một lịch hẹn hoặc sử dụng Bản khai báo của chúng tôi:

Văn phòng Halle (Saale)

Giờ tiếp khách:
Thứ ba từ 10 – 16 giờ
hoặc theo lịch hẹn

LAMSA e.V.
Große Ulrich Straße 25
06108 Halle (Saale)

Chỉ dẫn đường đi

Văn phòng Magdeburg

Giờ tiếp khách:
Thứ năm từ 10 – 16 giờ
hoặc theo lịch hẹn

Phòng 1.02
Brandenburger Str. 9
39104 Magdeburg

Chỉ dẫn đường đi

Chúng tôi cũng tư vấn cho bạn lưu động khắp Sachsen-Anhalt.