Zespół

Mary Lange
Doradczyni

Mary Lange honorowo wspierała organizację LAMSA już podczas jej studiów socjologicznych. Od roku 2015 pracuje w LAMSA jako kierownik projektu. Po aktywności w projektach dotyczących otwartości wobec migrantów i ich integracji, obecnie zajmuje się doradztwem i projektami przeciwko dyskryminacji i rasizmowi. Mary Lange mówi w języku niemieckim i angielskim.

Tel: 0345 – 517 202 88
E-Mail: mary.lange@lamsa.de


Keywan Tonekaboni
Doradca

Keywan Tonekaboni nim dotarł do organizacji LAMSA, studiował medioznawstwo i pracował jako dziennikarz. Choć urodził się w Iranie, jego ojczyzną są Niemcy, gdzie żyje już od 30 lat. Mówi w języku niemieckim, angielskim i trochę perskim.

Tel: 0391 – 990 59 79 3
Email: keywan.tonekaboni@lamsa.de


Niklas
Polityk FSJ

Niklas ukończył w LAMSA projekt „Dobrowolny Społeczny Rok w Życiu Politycznym” (Freiwilliges Soziales Jahr im politischen Leben). Er unterstützt das Projektteam bei der Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung von Veranstaltungen und der Durchführung von Aktionen.