تیم

ماری لانگه (Mary Lange)
مشاور خانم

اری لانگه در زمان تحصیل خود در رشته ی جامعه شناسی بصورت خیرخواهانه با لامزا همکاری میکرد. از سال 2015وی در لامزا به عنوان مسئول پروژه مشغول به کار است. پس از اینکه وی در موضوعات فرهنگ پذیرش و تابعیت مسئولیت پذیرفت، در زمینه های تبعیض و نژاد پرستی روزانه فعال شد. وی به زبان های آلمانی و انگلیسی صحبت میکند.

تلفن:

پست الکترونیک


کیوان تنکابنی (Keywan Tonekaboni)

مشاور آقا

کیوان تنکابنی در رشته ی علوم رسانه تحصیل کرده و پیش از آن که در سال 2016 فعالیت خود را در لامزا شروع کند به عنوان ژورنالیست فعالیت داشت. با اینکه وی در ایران به دنیا آمده ولی وطن او آلمان است، جایی که وی 30 سال است که در آن زندگی میکند. او به زبان های انگلییسی و فارسی صحبت میکند و کمی هم فارسی بلد است.

تلفن:

  • 0391 – 990 59 79 3

پست الکترونیک


نیکلاس (Niklas)
سیاست اف.اس.یوت

نیکلاس در لامزا مشغول پاس کردن سال داوطلبانه ی خویش در زندگی سیاسی اش است. او از پروژه ی تیمی را در کارهای روابط عمومی، آماده سازی مراسم و به انجام رسانیدن برنامه ها پشتیبانی میکند.